Söndagsskolan träffas på söndagar kl 10 i Brokyrkan, Åtorp. Den är för barn som fyllt 3 år och uppåt.Söndagsskolan startar kl 10.00 den 23 september.


 

Ledare

Ingmar och Ann-Sofie Ångman
0586-730365
Ulrika Gustavsson
0586-730472