• Konfirmation

Vi vill gärna erbjuda konfirmationsläsning till dig som går i årskurs 7 eller 8. I år har vi tyvärr ingen grupp, men hoppas kunna återkomma nästa år med inbjudan.


 
 
 

Pastor Eva Söderhjelm 0727 - 42 00 22

Församlingsmusiker Marie Tjärnbro 070 - 345 51 36