• Program


OKTOBER

Söndag 1 oktober 15.00
Musikcafé på Hembygdsgården i
Svartå. ”Så ska det låta”. Eva
Söderhjelm och Marie Tjärnbro.

Måndag 2 oktober 18.00
Arbetskväll i Åtorp.

Tisdag 3 oktober 11.00
Tisdagsträff med lättlunch i Åtorp

Onsdag 4 oktober 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.

Söndag 8 oktober 11.00
Gudstjänst i Persbol. Jörgen och
Hanna Ringbäck, Marie Tjärnbro.
Insamling till equmenia.
Servering. (Gr.6)

Lördag 14 oktober
Regionfest på Karlskoga
Folkhögskola.

Söndag 15 oktober 11.00
Gudstjänst med nattvard i Åtorp.
Eva Söderhjelm och Marie
Tjärnbro.

Tisdag 17 oktober 11.00
Tisdagsträff med lättlunch i Åtorp.

Onsdag 18 oktober 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.

Torsdag 19 oktober 19.00
Stickcafé på Kaffebönan i Åtorp.

Lördag 21 oktober
8.30 -11.00
”Frukost med Markus”.

Söndag 22 oktober 11.00
Gudstjänst i Persbol. Eva
Söderhjelm, Johan Ernvik och
Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.1)

Söndag 29 oktober 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Eva
Söderhjelm, Gunnar och Gunnel
Jonsson. Servering. (Gr.2)

Tisdag 31 oktober 11.00
Tisdagsträff med lättlunch i Åtorp.


NOVEMBER
 
Onsdag 1 november 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.
 
ndag 5 november 11.00
Gudstjänst med ljuständning i Persbol. Eva Söderhjelm, Sylvia Johansson, Marie Tjärnbro och Gunnar Jonsson.
Servering. (Gr.3)
 
Lördag 11 november 14.00
Bazar i Åtorp. Servering. (Gr.4)
 
Söndag 12 november 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Eva Söderhjelm, Jeanette Johansson och Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.5) Församlingsmöte.
 
Tisdag 14 november 11.00
Tisdagsträff med lättlunch i Åtorp. 
 
Onsdag 15 november 18.00

Vardagsgudstjänst i Persbol med Rudskogascouterna, Eva Söderhjelm och Marie Tjärnbro.
Servering.
 
Fredag 17 november 19.00
Årsmöte för Brokyrkans Unga
i Åtorp.
 
Söndag 19 november 11.00
Gudstjänst i Persbol. Kjell Nilsson, Gunnar och Gunnel Jonsson. Servering. (Gr.6)
 
Torsdag 23 november 19.00
Stickcafé på Kaffebönan i Åtorp.
 
Lördag 25 november
8.30 -11.00
”Frukost med Markus.”
 
14.00 Andakt på Letälvsgården.
 
Söndag 26 november 11.00
Markusmässa tillsammans med Prisma, Eva Söderhjelm och Marie Tjärnbro i Åtorp.
 
Tisdag 28 november 11.00
Tisdagsträff med lättlunch i Åtorp.
 
Onsdag 29 november 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.
 
 
.


DECEMBER
 
Söndag 3 december 11.00
1.a advent Gudstjänst i Persbol. Eva Söderhjelm, Magnus Möll, Emma Rudmalm och Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.1)
 
Söndag 10 december 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Elaine Lindblom, Elin Johansson och Rickard Tjärnbro.
Servering. (Gr.2)
 
15.00 Lucia i Svartå Hembygdsgård
 
Tisdag 12 december 11.00
Tisdagsträff med lättlunch i Åtorp.

OBS! ändrad dag och tid pga av krock med förskolans luciafirande
Fredag 15 december 19.00
Luciafest i Persbol. Servering. (Gr.3)
 
Söndag 17 december 15.00
Julmusikal med barn, ungdomar och Prisma i Åtorp. Servering. (Gr.4)
 
Julafton 24 december 23.00
Julnattsgudstjänst i Åtorp. Eva Söderhjelm, Andy Mc Quire, Beatrice Ivarsson och Marie Tjärnbro.
 
Annandag jul 27 december 11.00
Missionen i centrum. Gudstjänst i Persbol. Sånger från Sydafrika. Eva Söderhjelm, Marie Tjärnbro och Missionsgruppen. Servering. (Gr.5)
 
Nyårsafton 31 december 16.00
Ekumenisk nyårsbön i Persbol. Sven Jebsen, Eva Söderhjelm, Lena Olsson och Marie Tjärnbro