• Program


 JANUARI

Tisdag 1 januari 11.00
Gudstjänst med nattvard i Persbol.Eva Söderhjelm och Marie Tjärnbro.

Söndag 6 januari 15.00
Trettondagsfest i Åtorp. Julfest för
stora och små med Ris á la Malta
och musiklek-julspecial. (Gr.5)

Onsdag 9 juanuari 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.

Söndag 13 januari 17.00
”Många språk - men en är källan”
Sång, musik och bilder med Gun-
Britt Finnström och Bo Borslehag i Persbol. Servering. (Gr.6)

Söndag 20 januari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Eva Söderhjelm, Marie Tjärnbro. Yngve Nyberg m.fl.
Servering. (Gr.1)

Tisdag 22 januari 11.00
Tisdagsträff med lättlunch och
sittgympa i Åtorp.

Onsdag 23 januari 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.

Söndag 27 januari 11.00
”Missionen i centrum” Gudstjänst i Persbol. Peter Wärnelid- f.d
internationell sekreterare för Afrika inom Equmeniakyrkan.
Missionsgruppen,Eva Söderhjelm
och Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.2)
.


FEBRUARI

Lördag 2 februari 14.00
Ord & Ton på Letälvsgården.

Söndag 3 februari 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Eva
Söderhjelm och Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.3) Därefter
församlingens årsmöte.

Tisdag 5 februari 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Torsdag 7 februari 19.00
Stickcafé på Kaffebönan i Åtorp.

Söndag 10 februari 11.00
Gudstjänst med nattvard i
Persbol. Eva och Tomas
Söderhjelm.

Onsdag 13 februari 16.00
Ord & Ton på Skottlanda
servicehem.

19.00 Onsdagsmässa i Åtorp.

Söndag 17 februari 11.00
Gudstjänst i Åtorp tillsammans
med Gideoniterna. Servering.

Tisdag 19 februari 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 24 februari 11.00
Gudstjänst i Persbol. Eva och
Tomas Söderhjelm. Servering.
(Gr.5)

Onsdag 27 februari 19.00
Onsdagsmässa i Åtorp.


MARS

Söndag 3 mars 11.00
Gudstjänst med nattvard i Åtorp.
Eva Söderhjelm, Marie Tjärnbro
och Prisma.
Pastor Eva Söderhjelm avtackas i
samband med serveringen.
(Gr.6)

Tisdag 5 mars 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Torsdag 7 mars 19.00
Stickcafé på Kaffebönan i Åtorp.

Söndag 10 mars 11.00
Gudstjänst i Persbol. Jörgen
Ringbäck, Marie Tjärnbro och
Beatrice Ivarsson. Insamling till
Equmeniakyrkans pastors- och
diakonutbildning.
Servering. (Gr.1)

15-17 mars
Tillsammanshelg på
Vägsjöfors.

Tisdag 19 mars 11.00
Tisdagsträff med lättlunch och
sittgympa i Åtorp.

Söndag 24 mars 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Ingmar
Ångman och Sylvia Johansson.
Servering. (Gr.2)

Lördag 30 mars 14.00
Ord & Ton på Letälvsgården.

Söndag 31 mars 11.00
Gudstjänst i Persbol.
Bengt Kindbom, Ann-Charlotte
Andreasson. Servering. (Gr.3)