• Program


AUGUSTI
 
Söndag 4 augusti 15.00
Sommarmöte i Mookapellet. Tore Kjäll sjunger och talar, Ingmar Ångman leder. Servering. (Gr.5)
 
6-10 augusti Däldenäslägret.
 
Söndag 11 augusti 18.00
Gudstjänst i Persbol. Lisbet Fredriksson, Sång Gunnar och Gunnel Jonsson.
Servering. (Gr.6)
 
Söndag 18 augusti 15.00
Ekumenisk pilgrimsvandring med start vid Betania i Rudskoga.
Ca. 2,5 km. Möjlighet att åka liten buss. Medtag egen kaffekorg.
 
Söndag 25 augusti 10.00
Gudstjänst i Åtorp. Robert Bådagård, Jeanette Johansson och Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.1)
 


SEPTEMBER

Söndag 1 september 11.00
Gudstjänst med nattvard i
Persbol. Robert Bådagård, Marie
Tjärnbro, Gunnar och Gunnel
Jonsson. Servering. (Gr.2)

Söndag 8 september 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Walla
Carlsson och Prisma. Kyrklunch.
(Styrelsen)

Onsdag 11 september 16.00
Ord & Ton på Skottlanda
Servicehem.

Lördag 14 september 11-13
Familjefesten vid Brokyrkan
Åtorp.

Lördag 14 september 14.00
Ord & ton på Letälvsgården.

Söndag 15 september 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Hasse och
Helen Brandberg samt Marie
Tjärnbro. Servering. (Gr.3)

Tisdag 17 september 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Lördag 21 september 9.00
Arbetsdag på Däldenäs

Söndag 22 september 11.00
Gudstjänst i Persbol. Sigvard och
Eva Sundqvist. Servering. (Gr.4)

Lördag 28 september
Åtorpsmarken med servering och
sång i Brokyrkan, Åtorp.
 


 OKTOBER

Tisdag 1 oktober 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 6 oktober 17.00
Ekumenisk konsert till förmån för
Burundihjälpen i Rudskoga
kyrka.

Lördag 12 oktober
Regionfest i Karlskoga
Folkhögskola.

Söndag 13 oktober 11.00
Gudstjänst med Bibeläventyret
NT i Åtorp. Marie Tjärnbro m.fl.
Servering. (Gr.5)

Tisdag 15 oktober 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 20 oktober 11.00
Gudstjänst i Persbol. Ebbe
Sundström, Elin Johansson,
Rickard och Emma Tjärnbro.
Servering. (Gr.6)

Lördag 26 oktober 14.00
Ord & Ton på Letälvsgården.

Söndag 27 oktober 17.00
”Einar Ekberg i ord och ton”
med Anders Jaktlund och Mattias
Johansson i Åtorp.
Servering. (Gr.1)

Tisdag 29 oktober 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Lördag 2 november 11.00
Gudstjänst med ljuständning i
Persbol. Robert Bådagård och
Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.2)