• Program


JUNI

Lördag 2 juni 14.00
Ord & ton på Letälvsgården.

Söndag 3 juni 10.00
Gudstjänst med nattvard i
Persbol. Eva Söderhjelm,
Beatrice Ivarsson och Marie
Tjärnbro.

Söndag 10 juni 11.00
”Minns du sången”
Sommarmöte med lunch (75 kr)
på Hembygdsgården i Svartå.
Eva Söderhjelm, Marianne
Arvidsson och Marie Tjärnbro.

Söndag 10 juni 16-18
Glasscafé i Åtorp.

Söndag 17 juni 10.00
Gudstjänst i Åtorp. Ingmar
Ångman, Gunnar och Gunnel
Jonsson. Servering. (Gr.6)

Söndag 24 juni 15.00
Ekumenisk gudstjänst i
Grunnebacka. Servering. (Gr.1)
Onsdag 27 juni 16.00
Ord & ton på Skottlanda
Servicehem.


Onsdag 27 juni 18.30
OBS. Tiden!
Trädgårdsmöte.
Cafékväll på Kaffebönan i Åtorp
med Regina Karttunnen, Marie
Tjärnbro och Eva Söderhjelm.
 


JULI

Söndag den 1 juli 10.00
Gudstjänst med nattvard i Åtorp.
Eva Söderhjelm, Berit Ekespong
och Marie Tjärnbro.

Onsdag 4 juli 18.30
Trädgårdsmöte hos Mari och
Lennart Swanolf i Säldebråten.
”Arvingarna” och Anna Gustafsson.
Servering. (Gr.2)

Söndag 8 juli 10.00
Gudstjänst i Persbol. Eva
Söderhjelm, Jeanette Johansson
och Marie Tjärnbro.

Söndag 8 juli 16-18
Glasscafé i Åtorp.

Onsdag 11 juli 18.30
Trädgårdsmöte i Skottlanda. Åke
Bonnier och Prisma. Servering.
(Gr.3)

Söndag 15 juli 10.00
Gudstjänst i Åtorp.
Kjell Nilsson, Ann-Charlotte
Andreasson och Marie Tjärnbro.

Onsdag 18 juli 18.30
Trädgårdsmöte hos Johannes
Mellgren i Källsbo. Veronica
Andersson och Kaare Alvenfors.
Servering. (Gr.4)

Söndag 22 juli 10.00
Gudstjänst i Persbol. Eva
Söderhjelm, Marie och Håkan
Tjärnbro.

24-28 juli Däldenäslägret

Onsdag 25 juli 18.30
Trädgårdsmöte I sjötorp, Rudskoga. Mats och Kristina Björling sjunger och
talar. Servering. (Gr.5)

Söndag 29 juli 10.00
Teknikdagen vid
Hembygdsgården i Rudskoga
med Brokyrkans Loppis


AUGUSTI

Söndag 5 augusti 15.00
Årets sommarmöte i Mookapellet.
Gunnel Blomgren, Lena Olsson
och Tomas Söderhjelm. Servering
(Gr.6)

Söndag 12 augusti 10.00
Gudstjänst i Åtorp. Lisbet
Fredriksson och Ingrid
Abrahamsson. Servering. (Gr.1)

Söndag 19 augusti 15.00
Ekumenisk pilgrimsvandring med
start vid Betania i Rudskoga.
Ca. 2,5 km. Medtag egen
kaffekorg.

Söndag 26 augusti 10.00
Gudstjänst i Åtorp.
Robert Bådagård, Sylvia Johansson och
Marie Tjärnbro. Servering. (Gr.2)

.

Inlämning av Loppissaker
 
Följande måndagar mellan kl 18.00 och 20.00 finns vi på plats i Brokyrkan, Persbol för att ta emot saker till loppisen.
 
¨ 9 juli
¨ 16 juli
¨ 23 juli
 
OBS! Vi har inte möjlighet att ta emot större möbler, ytterkrukor, böcker eller kläder.
Lämna endast elartiklar som fungerar, övriga saker bör vara hela och rena.
Tack på förhand!
 
Hoppas vi sedan ses vid loppisen på Teknikdagen i Rudskoga Hembygdsgård
29 juli.