• Program


APRIL

Tisdag 2 april 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Söndag 7 april 17.00
Gudstjänst i Åtorp. Anders
Bernspång, Jeanette Johansson
och Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.4)

Söndag 14 april 11.00
Gudstjänst i Persbol. Predikan
från CD-skiva med Niklas
Piensoho. Sång av Charlotte och
Matilda Bergstedt. Servering.
(Gr.5)

Tisdag 16 april 11.00
Tisdagsträff med sittgympa och
lättlunch i Åtorp.

Långfredag 19 april 11.00
Gudstjänst med nattvard i
Persbol. Robert och Agneta
Bådagård samt Marie Tjärnbro.

Påskdagen 21 april 11.00
Gudstjänst i Åtorp. Robert
Bådagård och Prisma. Servering.
(Gr.6)

Lördag 27 april 9.00
Arbetsdag i Däldenäs.

14.00
Ord & Ton på Letälvsgården.

Valborgsmässoafton 30 april
19.00
Valborgsmässofirande i Persbol.
Torbjörn Karlsson, Lena Olsson
och Vårkör. Servering


MAJ

Lördag 4 maj 9.00
Arbetsdag i Däldenäs.

Söndag 5 maj 11.00
Gudstjänst i Persbol med
Bibeläventyret. Marie Tjärnbro.
Servering. (Gr.2)

Tisdag 7 maj 11.00
Tisdagsträffens avslutning med
lättlunch och sittgympa i Åtorp.

Söndag 12 maj 10.00
Gudstjänst med söndagsskolans
avslutning i Däldenäs. Ingmar
Ångman, Marie Tjärnbro och
Robert Bådagård.
Medtag kaffekorg.

Söndag 19 maj 11.00
Gudstjänst med Bibeläventyret i
Åtorp. Marie Tjärnbro.
Kyrklunch till förmån för arbetet
vid Pagalbo center.
(Gr.4 och Missionsgruppen)

Lördag 25 maj 19.00
Sång och musikgudstjänst i
Åtorp med David och Sarah
Åström. Information om och
insamling till BarnSamaritens
arbete i olika länder. Servering.